inifo bestuur
i
ii
Sinds 5 februari 2018 heeft Les Boulistes een nieuw bestuur, bestaande uit de volgende mensen: Voorzitter: Johan Kraaijeveld Penningmeester: Gerard Saaman Secretaris: Theo Noot
Beste mensen, Yvonne van Vuuren heeft haar taak als inkoper voor onze bar neergelegd. Vanaf heden is zij niet meer verantwoordelijk voor de producten die aan onze bar verkocht worden. Het bestuur betreurt haar stap, maar respecteert haar beslissing. Wij zijn ondertussen gestart met het zoeken naar een oplossing.    Zodra die bekend is, laten we het weten.
Op Koningsdag, 27 april as. krijgen wij de kans onze club te promoten op de Groenmarkt in Gorinchem. Gorinchem Beweegt stelt ons gratis een kraam en een speelveld (kunstgras) ter beschikking.                    Het bestuur zal zorgen voor flyers. Peter van Amerongen en Jobbi Schefferlie zullen wat spellen bedenken die we met het publiek willen spelen.Nu de hamvraag: Wie wil op Koningsdag een paar uurtjes onze stand bemannen?De start is om 10.00 uur en de activiteit loopt door tot 16.00 uur.Belangstellenden kunnen zich opgeven bij mij: t.h.noot@hetnet.nl Zojuist ontvang ik nog het bericht dat onze Dicky Dammers sinds vorige week donderdag is opgenomen in het Gasthuis. Allemaal weer het beste gewenst, Theo Noot (secr.)
Bestuur Les Boulistes