Bestuur Voorzitter Johan Kraaijeveld telefoonnummer: 06-51518050 Secretaris Theo Noot telefoonnummer: 0183-616621 Penningmeester Vakature H.Steenbergen telefoonnummer: 0183-623638 Commissie Sporttechnische Commissie R.A. Vielvoijé   078-6914074  Voorzitter J.A. de Vogel  Vice voorzitter A.Wilemse Lindeman Dick Kroon Accommodatie Commissie Johan de Wit telefoonnummer: 0183-626079 Beheerscommissie A. Willemse M.IJgosse straat Felicitatie / Lief en Leed Coördinator wedstrijdzaken R.A. Vielvoijé  078-6914074 J.A. de Vogel 078-6918490  
e-mail Wedstrijdleiding
Licentiehouder C Licentiehouders W Jeugdleden tot 18 jaar Donateurs
€ 82,55 per jaar € 102,60 per jaar € 56,55 per jaar € 20,  per jaar 1  )
Verhuur van ons complex Ons complex is te huur voor bedrijven, groepen etc. De prijs om het gehele complex te huren is na gelang het aantal personen.                      Dat betekent ruimte voor maximaal 80 spelers. Er zijn eventueel ook boules beschikbaar. Clubhuis sluit om 23.30 uur en het                             hek gaat dicht om 24.00 uur. Voor meer informatie kunt u zich richten tot het secretariaat  e-mail adres en telefoonnummer zijn te vinden op de Info.
Activiteiten:  Bij Les Boulistes kunt u petanque (de meest gepeelde vorm van jeu de boules in Nederland)  spelen als recreant of als wedstrijdspeler in competitieverband.  Les Boulistes is ingedeeld in District West van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft ruim 18000 leden )   Speeltijden:  U kunt spelen op de dinsdag vanaf 14.00 tot 17.30 uur.                                                                                                 donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur 1 November t/m 1 April gesloten
vrijdag vanaf 14.00  tot 17.30 uur en zondagmiddag  vanaf 14.00 tot 17.00 uur.      
Ook als u geen lid bent verwelkomen we u graag. Boules kunt u van ons lenen.
Les Boulistes
Locatie:  Sportpark,, Molenvliet,, Bataafsekade 4a, 4204 AX Gorinchem  Telefoon 0183 - 629926
Barrooster
A.Wilemse Lindeman Th.van de Waal Panse  
Postadres: Postbus 3097, 4200 EB Gorinchem
Contact:
Sleuteladressen: Ank.Wilemse Lindeman Th.van de Waal Panse Peter van Amerongen Johan de Wit Dick Kroon