Verhuur van ons complex Ons complex is te huur voor bedrijven, groepen etc. De prijs om het gehele complex te huren is na gelang het aantal personen. Dat betekent ruimte voor maximaal 80 spelers. Er zijn eventueel ook boules beschikbaar. Clubhuis sluit om 23.30 uur en het hek gaat dicht om 24.00 uur. Voor meer informatie kunt u zich richten tot het secretariaat e-mail adres en telefoonnummer zijn te vinden op de Info.
Activiteiten: Bij Les Boulistes kunt u petanque (de meest gepeelde vorm van jeu de boules in Nederland) spelen als recreant of als wedstrijdspeler in competitieverband. Les Boulistes is ingedeeld in District West van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft ruim 18000 leden ) Speeltijden:
Ook als u geen lid bent verwelkomen we u graag. Boules kunt u van ons lenen.
Les Boulistes
Locatie: Sportpark,, Molenvliet,, Bataafsekade 4a, 4204 AX Gorinchem Telefoon 0183 - 629926
Postadres: Postbus 3097, 4200 EB Gorinchem
Contact:
U kunt spelen dinsdagmiddag- vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur Donderdagavond spelen we van 19.30 tot 22.00 uur
Bestuur: Voorzitter Jobbi Schefferlie Secretaris Theo Noot Telefoonnummer: 0633656044 Penningmeester Bas Egas Telefoonnummer: 0623713602 Commissies: Beheerscommissie: Peter van Amerongen Ank Willemse-Lindeman Marja IJgosse Magda Kroon (schoonmaak) Sporttechnische commissie Vacature Accommodatie commissie Co den Hartog Gerrit ‘t Lam Martin Egas Wedstrijdzaken NJBB Webdesigner Richard Vielvoijé Lief en Leed Ank Willemse-Lindeman Vacature