inifo bestuur
i
ii
Tijdens het spelen: ● Op de banen (binnen en buiten) hoef je tijdens het spelen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden indien dit onvermijdelijk is tijdens speelmomenten; ● Schud geen handen voor en na de activiteit; ● Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren; ● De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand; ● Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen; ● Maak alleen gebruik van je eigen toss munt; ● Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand ● Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel; ● Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.
Bestuur Les Boulistes