inifo bestuur
i
ii
Beste mensen,
1.  Na het spelen de tent opgeruimd(in de zin van netjes) achterlaten  2.  Neem alleen de boules om mee te spelen mee de tent in. De tasjes en andere boules graag op de gebruikelijke plaats onder de kapstokken neerleggen.  3.  Na het spelen licht uit en tent afsluiten .  4.  Wordt er ’s avonds gespeeld, dan kan dat tot uiterlijk 22.30  uur. Spelen in de tent kan alleen op de reguliere speeldagen, t.w. de dinsdag -  en de vrijdagmiddag en de donderdagavond. Spelen buiten de reguliere dagen alleen na overleg met het bestuur.  5.  Niet roken  6.  Niet eten en drinken  7.  Er kunnen maximaal 3 partijen triplet  tegelijkertijd gespeeld worden . De spelers op de banen links en rechts staan bij niet aan de beurt zijn om te gooien langs de lange zijde van de tent.     8.   Bij meer belangstelling dan pl aats in de tent: één partij spelen, daarna    rouleren.
Bestuur Les Boulistes