inifo bestuur
i
ii
1. Na het spelen de tent opgeruimd(in de zin van netjes) achterlaten 2. Neem alleen de boules om mee te spelen mee de tent in. De tasjes en andere boules graag op de gebruikelijke plaats onder de kapstokken neerleggen. 3. Na het spelen licht uit en tent afsluiten. 4. In verband met de hoge kosten mogen de tentverlichting en de veldverlichting buiten niet tegelijk branden. 5. Wordt er ’s avonds gespeeld, dan kan dat tot uiterlijk 22.30 uur. Spelen in de tent kan alleen op de reguliere speeldagen, t.w. de dinsdag- en de vrijdagmiddag en de donderdagavond. Spelen buiten de reguliere dagen alleen na overleg met het bestuur. 6. Niet roken 7. Niet eten en drinken 8. Het gebruik van de tent is voor leden gratis, niet-leden betalen, na 3x gratis proefspelen, € 2,- per keer. De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de tent. 9. Er kunnen maximaal 3 partijen triplet tegelijkertijd gespeeld worden. De spelers op de banen links en rechts staan bij niet aan de beurt zijn om te gooien langs de lange zijde van de tent. 10 Bij meer belangstelling dan plaats in de tent: één partij spelen, daarna rouleren.
Beste mensen,
Bestuur Les Boulistes